โรงเรียนรักษ์ธรรมชาติ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้...สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม
คำขวัญ เรียนดี สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม..... ปรัชญา ปญฺญา วธเนน เสยฺโย "ปัญญาประเสริฐยิ่งกว่าทรัพย์"..........สีประจำโรงเรียน ขาว-แดง.....   อัตลักษณ์ กิจกรรมดี มีน้ำใจงาม

รายการหลัก
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
 
 
 
 
 
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   
โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก
โรงเรียนต้นแก้ว
 
กิจกรรมที่ผ่านมา
- วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 59
- ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/59
- พิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2559
- ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/58
- วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 58
- พิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2558
- พิธีบวงสรวงน้ำเจ้าแม่มะลิกา
- กิจกรรมค่ายธรรมาภิบาลโครงการ 12
- กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2557
- กิจกรรมวันตรุษจีน 57
- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม 58
- งานเปิดบ้านวิชาการ 57
- วันพ่อแห่งชาติ 57
- ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 /2557
- งานประเพณีลอยกระทง 57
- ต้อนรับผู้บริหารจากประเทศจีน
- กิจกรรม ASEAN DAY 57
- วันแม่แห่งชาติ 57
- สัปดาห์สุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
- วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 57
 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๖  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน

การตรวจเยี่ยม และนิเทศติดตามการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติกับทางอำเภอ
การประเมิณงานประกันคุณภาพการศึกษา
เกษียณอายุราชการนายคำชัยทา โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
งานเกษียนนายคำชัยทาและงานอำลานักศึกษาจีน
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคมร่วมประชุมกับวิทยาลัยการอาชีพฝาง
ประชุมหลักสูตรกับวิทยาลัยการอาชีพฝาง
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการศึกษา 11-12 ตค. 60
ประชุมร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพฝาง
สอบธรรมมะศึกษา 2560
พิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียน
ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ต้อนรับคณะนิเทศจากอบจ. และการประชุมผู้ปกครองหลักสูตรทวิศึกษา
อาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กิจกรรมออกแนะแนวของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
เปิดบ้านวิชาการ เปิดบ้านสัมมาชีพ "Open House"
งานกีฬาเบญจมิตรครู 2561
การดำเนินการนิเทศ และติดตามและประเมิณผลการดำเนินงาน วันที่ 14 กพ.
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนในสังกัดอบจ.สงขลา 16/2/61
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติกับทางอำเภอ
การตรวจเยี่ยม และนิเทศติดตามการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ วันที่23
การตรวจเยี่ยม และนิเทศติดตามการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=727861954067296
ครูธนากร ครูธราพงษ์ ครูสุขสันต์ นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ  
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=725941284259363
ครูคนองเดช มณีจักร นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในการรับการประเมิน
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=725380987648726
โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้มีพิธีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงเรียน
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=720206901499468
การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัด 2560
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=718675761652582
พิธีต้อนรับดร.ภูมิไพรัตน์ อนุพันธ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=718084411711717
รูปภาพบนไทม์ไลน์
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=611989388987887
รายการอัพโหลดจากมือถือ
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=656020317918127
อบรมและศึกษาดูงานการสอนคิดด้วยเครื่องมือการสอนคิด
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=715880875265404
อบรมสัมนาเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=711667739020051
ภาพงานสระเกล้าดำหัวครูบาอาจารย์ ปี2560
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=692878264232332
เข้าค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเรียนของนักเรียนม.1และ ม.4 วันที่ 6
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=688527778000714
เข้าค่ายเตรียมความพร้อมวันที่ 5 เม.ษ. 2560
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=687954008058091
เข้าค่ายเตรียมความพร้อมวันที่ 4 เม.ษ. 2560
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=687459934774165
พิธีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการ ภัทริณี ฟองศรี ผู้บริหารและคณะครู
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=687913394728819
การประเมินเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายใน 2559
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=681552402031585
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน "สิริมะลิกา ๒๕๕๙"
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=677608799092612
ผอ.ภูมิไพรัตน์มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่เรียนจบ
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=677595145760644
งานปัจฉิม 16 มีนา 60
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=677520005768158
ดูงานที่ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหลวง
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=676619029191589
พิธีมอบชื่อดอกไม้แก่นักเรียนที่มีที่เรียนต่อ
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=673952492791576
งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 วันที่ 31
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=655918177928341
 
งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 วันที่ 30
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=655182771335215
 
เบื้องหลังงานปฏิรูปการศึกษาวันที่ 29 มกราคม 2560
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=654632248056934
งานประชุมผู้ปกครอง เครือข่ายโรงเรียนผู้ปกครองเชียงใหม่ ครั้งที่ 4
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=650362218483937
วันครู 16 มกราคม 2560 
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=647785992074893
กิจกรรมแนะแนวของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม 2 3 4 6 7 8 15 16
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=644756955711130
พิธีคัดเลือกกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=638539876332838
งานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคเหนือ otop อ.แม่อาย
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=634799400040219
พิธีตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=628035607383265
กิจกรรมแนะแนวจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=621368651383294
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=618295968357229
ประชุมผู้ปกครอง 15 พฤศจิกายน 2559
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=617186561801503
คณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มาเยี่ยมโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=615258055327687
ประชุมคณะกรรมการสถาณศึกษาโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=610965369090289
ร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=610456595807833
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รู้คิด-รู้ทำ บ้านห้วยน้ำเย็น
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=610442605809232
ดูงานห้วยเมืองงามกับสวน๙๙
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=607440649442761
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=606759979510828
งานกีฬาเบญจมิตรครู 2559
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=599773330209493
พิธีเปิดศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพล้านนา
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=597772473742912
ประชุมคณะกำกับโครงการบูรณาการการเรียนรู้
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=594667130720113
การประชุมเกี่ยวกับ STEM ณ ห้องเกียรติยศ
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=593169454203214
งานอบรมและมุทิตาจิต ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=592586964261463
ผลงานนักเรียนในวิชาสัมมาชีพ
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=590860404434119
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=584892618364231
สัมมนาโครงการ career academy วันที่ 30 สิงหาคม 2559
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=580447122142114
การอบรมและศึกษาดูงาน 23-25 สิงหาคม 2559
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=578713972315429
การประชุมสัมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี2558
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=576803985839761
คณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเยี่ยมชมโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=573757936144366
ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=568412686678891
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=566646096855550
โครงการ career academy
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=565974383589388
career academy
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=565927070260786
คณะครูและนักเรียนจากจีนมาแลกเปลี่ยน 21/9/16
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=563754033811423
คณะครูและนักเรียนจากจีนมาแลกเปลี่ยน 7/19/16
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=563056887214471
วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ยืมสนามฟุตบอลโรงเรียนแม่อาย
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=557454861108007
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/59 13 มิ.ย.59
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=555484444638382

 

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม เลขที่ 128 หมู่ 1 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
โทร.053-459-040 โทรสาร.053-459-041
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่